Werkgroepen
Plattelandsvernieuwing is een zeer breed begrip. De activiteiten van SPB zijn dan ook opgedeeld in de onderstaande 4 thema's. De daaruitvolgende activiteiten worden verder uitgewerkt in de gelijknamige werkgroepen.
Landbouw en Zorg
Bedrijfsverbreding kan op allerlei fronten plaatsvinden. Onthaasten bij de boer bijvoorbeeld of de boerderij als hotel. Initiatieven op dit gebied onstaan bij tal van organisaties. Zo is dan een combinatie van landbouw en zorg een nieuwe vorm van bedrijfsverbreding. Onder de vlag van Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster wordt gewerkt aan een loket dat zorgvragers en zorgaanbieders bij elkaar brengt. Op zeven agrarische bedrijven zijn de eerste cursisten geplaatst.
Voor meer informatie: Landzijde
Open dag bij fruitbedrijf Agrarisch Toerisme
De vraag van de consument naar nieuwe vormen van ontspanning, maar ook naar eerlijke en ambachtelijke producten, neemt hand over hand toe. De Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster heeft daarom samen met de Stichting Werelderfgoed, het Historisch Genootschap, de Boerderijenstichting en Beemsters Welvaart een plaats in het informatiecentrum.

Promotie van Beemster betekent k promotie van de Beemsters streekeigen producten. Plattelandsvernieuwing heeft daarom de merknaam Beemster Lusthof ontwikkeld: een kwaliteitslogo voor een uitgelezen assortiment van eerlijke, ambachtelijke producten. Consumenten kunnen deze producten bij de deelnemers kopen. In de toekomst worden deze verkoopmogelijkheden verder ontwikkeld.

Enkele hoogstammige fruitbomen aan de Zuiderweg Beemster Landschap
Het predikaat Werelderfgoed werpt nu al vruchten af. Er komen meer bezoekers aan Beemster. Juist om die reden waar Plattelandsvernieuwing Beemster zoveel waarde aanhecht: de boerennatuur n de boerencultuur. Plattelandsvernieuwing Beemster start daarom projecten als erfbeplanting, tuin Westerhem en hoogstamfruit. Zo blijven karakteristieken van het Beemster landschap voor de toekomst behouden.
Productontwikkeling
Ideen over nieuwe agrarische producten zijn er volop. Sommige zijn in het verleden zeer succesvol gebleken, denk maar aan de Wijngaard of de Meshanger kaas. Plattelandsvernieuwing Beemster steunt de creativiteit van de deelnemers, bundelt ideen en onderzoekt de mogelijkheden en kansen.