Plattelandsvernieuwing
Plattelandsvernieuwing omvat velerlei aspecten en veronderstelt een actieve rol van velen. Niet alleen boeren, maar ook van mensen van buiten de landbouw. Voor de betrokken agrariërs houdt plattelandsvernieuwing in, dat de bedrijfsvoering wordt verbreed voorbij louter agrarische activiteiten in de traditionele zin van het woord.

Plattelandsvernieuwing heeft betrekking op een veelheid aan elementen. Elk voor zich kunnen die klein zijn, soms onbeduidend lijken, maar samen vormen ze een krachtige beweging, die het aanzien van landbouw en platteland behoorlijk kan veranderen.

Sleutelwoord van plattelandsvernieuwing is bundeling van krachten. Bundeling van krachten als het gaat om het invullen van wensen, ideeën, mogelijkheden en kansen. Door deze samenbundeling wordt de economische kracht en aantrekkelijkheid van het platteland vergroot.

Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster timmert aardig aan de weg. Geholpen door subsidies gaan diverse projecten straks in werking. Dit biedt veel kansen voor de agrarische samenleving van Beemster, want het grote publiek wil een eerlijke natuur, een boerennatuur. Dus: een mooi landschap, lekkere en gezonde producten en vooral genieten van het goede van de Beemster.

De Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster is een organisatie voor en door agrariërs. Boeren en agrarische organisaties zijn de deelnemers, ambtelijk ondersteund door het WLTO-projectbureau. Door gezamenlijke inspanningen komt hét doel dichterbij: behoud van de landbouw binnen Beemster door bedrijfsverbreding.