Jaarverslag Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster 2009

In 2009 hebben zijn er in de Stichting niet zoveel schokkende gebeurtenissen geweest. Een aantal HAP leden hebben deelgenomen aan diverse markten zoals tijdens de Kermis  en Zondagmarkt te Middenbeemster maar ook op het Stadionplein te Amsterdam. Een aantal ondernemers hebben meegedaan aan een open dag en Vera en Dirk van Berge hebben in november een oogstweekend gehouden. In het Burgerweeshuis te Purmerend hebben een aantal bedrijven ook meegedaan aan “Proef Je Streek”.

In februari zijn tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de HAP groep de wensen geïnventariseerd. Onze stichting kan dan rekening houden met de doelen voor de komende jaren. Hier was ook de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken uitgenodigd: Joke Stoop, voorzitter en Annemarie Koelemeijer, medewerkster voor o.a. agrotoerisme.
Een aantal bedrijven wil naast verkoop van hun eigen agrarische producten ook excursies op de bedrijven organiseren. Door deze extra agro-activiteiten groeit de promotie in de Beemster en hiermee kunnen de ondernemers meer inkomsten genereren. Door het meedoen aan een opendag, de gezamenlijke folder, borden, tasjes en stickers en de promotie van de Beemster Lusthof zijn uitstekende middelen om hieraan bij te dragen. In het blad Poldervondsten gaf een unieke reportage over de Beemster. Hierin heeft onze stichting geïnvesteerd.

Jaarverslag-foto

Zo investeerde Amsterdam in de Proeftuin, een actieprogramma, waarmee Amsterdam gezonde en duurzame voeding in stad en ommeland wil bevorderen.
Hans de Boer heeft de website www.beemsterlusthof.nl geactualiseerd men kan 4x per jaar nieuwe input aanleveren.
Winkels en overige huisverkoopadressen in 2009:
De Beemster Lusthofwinkels (van Rooyen, Van Berge en Van de Lee) Kuijk, Uitentuis, Bregman, Timmer, Brouwerij Lepelaer, Koning, Konijn, Groot, Wijngaard, Waal, Knook, Bakker, Knol, Tromp, Oudejans en Kruiswijk.
In 2012 vieren we in de Beemster het 400-jarig bestaan van de polder. Hier willen we met zijn allen aan werken in samenwerking met de agrarische commissie.


10 jarig bestaan Beemsterlusthof

Op 10 april 2010 hebben we ons lustrum gevierd bij Rona en partner in hun prachtig verbouwde stolpboerderij op Wormerweg Westbeemster. Een kok bereide heerlijke gerechten van diverse Beemsterlusthof producten. Een gezellige avond waarbij nagenoeg alle leden aanwezig waren.

Lustrum vieren

logo Beemster LusthofFolder
Vanaf 2006 voeren de Beemster producten een nieuw logo. "Dat logo garandeert dat de producten op de Beemsterklei zijn gegroeid. De boeren en tuinders besteden veel zorg aan hun producten en werken met respect voor de natuur en het landschap". Deze tekst staat op de folder. Deze nieuwe folder is in de loop van 2006 nog een keer herdrukt, want er waren teveel storende fouten. De extra kosten zijn wel aan ons doorberekend, maar wij hebben dit niet betaald. Wij vonden dat de fout niet bij ons lag. Peter Hardewijn (Beeldend Vermogen) heeft dit geaccepteerd en de factuur van Emiel Stevens zelf betaald.
De volgende bedrijven staan genoemd in de nieuwe folder:
Bregman, Konijn, Koning, Uitentuis, Groot, de Lepelaer, Beemster wijngaard, Waal, Knook, Timmer, Bakker, Knol, Tromp, van Baarsen, Kuijk, Bark, Oudejans, Kruiswijk, Van Berge, Mariêlla van Diepen en van Rooyen.