Werelderfgoed
U “winkelt” in een historisch landschap dat mede door de boeren en tuinders wordt onderhouden. De Beemster is in 1612 ontstaan door het droogmalen van het oorspronkelijke meer, gefinancierd door rijke Amsterdamse kooplui. De
Beemster was in die tijd een beetje “de tuin van Amsterdam”. De indeling van de Beemster in wegen en sloten was uniek.
Er ligt als het ware een raster van wegen en sloten die elkaar op dezelfde afstanden haaks kruisen. In de Beemster ga je dan ook van het ene naar het andere kruis.
 
Doordat die indeling tot op de dag van vandaag grotendeels is behouden, is de Beemster sinds 1999 erkend als een Werelderfgoed op de lijst van de Unesco. Uniek is dat De stelling van Amsterdam, ook werelderfgoed, voor een deel in de Beemster ligt.